Kompresné podkolienky pri športe: Áno či Nie?

kompresné podkolienky pri behu

Kompresné podkolienky získali v posledných rokoch na popularite. A to nielen medzi profesionálnymi, ale i medzi rekreačnými športovcami.

Pôvodne vznikli za účelom liečby hlbokej žilovej trombózy, ochorenia pri ktorom krvná zrazenina zabraňuje prietoku krvi v žile.

V súčasnosti sú však marketingovo odporúčané ako prostriedok na lepší prietok krvi v tele.

Začali ich používať najmä športovci pri vytrvalostných disciplínach v behu, triatlone i cyklistike, ale svojich priaznivcov si nájdu i medzi šprintérmi a basketbalistami.

Výrobcovia kompresných podkolienok vo svojich marketingových aktivitách často cielia práve na vytrvalostných športovcov. Podsúvajú iba údajné priaznivé účinky, ktoré majú kompresné podkolienky najmä na športový výkon a zrýchlenú regeneráciu.

Pozrela som sa bližšie na to, čo sa tvrdí na stránkach slovenských e-shopov o kompresných podkolienkach a porovnala som tieto tvrdenia s realitou založenou na vedeckých štúdiach ich účinkov.

Chcete vedieť, aké sú závery tohto porovnania?

Čo o kompresných podkolienkach tvrdia slovenské e-shopy?

Najskôr som teda zozbierala zopár tvrdení o kompresných podkolienkach na slovenských e-shopoch.

Dozvedela som sa napríklad, že

Prednosti kompresných produktov: urýchľujú odplavovanie kyseliny mliečnej zo svalov, tým zlepšujú výkon a urýchľujú následnú regeneráciu, znižujú svalové otrasy a riziko poranenia svalov, eliminujú tvorbu opuchov …

Zdroj: sportos.sk

alebo

Podkolienky s kompresiou ale zaistí oporu lýtkových svalov, čo bude mať vplyv na lepší výkon, zníženie rizika úrazu a menšiu mieru únavy. Vďaka tomu je pri používaní kompresných bežeckých podkolienok možné zaradiť dlhšie tréningy a náročnejšiu záťaž. Ďalšími prednosťami podkolienok je redukcia kyseliny mliečnej v krvi, skrátenie doby svalovej regenerácie a stabilizácia telesnej teploty. Rad bežcov opisuje, že kompresné podkolienky využívajú predovšetkým v zime, kedy tak nohy chránia pred chladom a vlhkom … predchádza vzniku opuchom a bolestiam nôh.

Zdroj: newline.sk

Keby som mala zhrnúť tieto tvrdenia, tak kompresné podkolienky by mali mať (podľa marketérov) najmä tieto výhody:

  1. Lepší športový výkon
  2. Zníženie prítomnosti kyseliny mliečnej (laktátu) vo svaloch
  3. Znižovanie svalových otrasov a rizika poranenia svalov (predpokladám, že počas športovej aktivity, keďže sa spomínajú otrasy)
  4. Možnosť dlhšieho a kvalitnejšieho tréningu
  5. Skrátenie doby svalovej regenerácie
  6. Stabilizácia telesnej teploty (ako benefit)
  7. Predchádzanie vzniku opuchov

Je tomu skutočne tak vo všetkých prípadoch?

Poďme sa na tieto tvrdenia pozrieť bližšie bod po bode.

1. Zlepšujú kompresné podkolienky športový výkon?

Existuje mnoho vedeckých štúdii na túto tému, pričom pod drobnohľadom bolo viacero športov, pri ktorých sa kompresné podkolienky bežne používajú.

Najlepšie výsledky by sa podľa marketingu dali čakať pri vytrvalostných športoch.

Pri testovaní kompresných podkolienok na bežcoch počas maratónu sa zistilo, že pri ich použití nedochádza k lepšiemu výkonu ani k zabráneniu svalových zranení počas behu (1).

V prípade dlhších behov je teda ich používanie neefektívna metóda.

vplyv kompresných podkolienok na výkon bežcov

Graf č. 1 Zdroj: Long-term effects of graduated compression stockings on cardiorespiratory performance JI Priego,corresponding author1,2 AG Lucas-Cuevas,1 I Aparicio,1 JV Giménez,1 JM Cortell-Tormo,3 and P Pérez-Soriano1, Biology of Sport

Pri testovaní na rekreačných bežcoch na kratšiu vzdialenosť počas 3 týždňoch používania sa rovnako nezistil žiaden vplyv na výkonnosť a kardiorespiračné parametre (2).

Graf č. 1 znázorňuje výsledky pozorovanie medzi skupinou GCS – nositelia kompresných podkolienok a skupinou PLACEBO – ktorí nosili podobné nekompresné podkolienky.

V prípade použitia podkolienok počas cyklistiky sa rovnako výkon buď nezvýšil, alebo zvýšil iba zanedbateľne (3).

K zlepšeniu výkonu došlo, ak cyklisti nosili kompresné podkolienky v čase PO pretekoch. Pri meraní výkonu v 40 km dlhej časovke boli výsledky v následnej časovke po 24 hodinovom oddychu s kompresným výstrojom lepšie, ako pri skupine, ktorá počas regenerácie nosila nekompresnú výstroj. Kompresia tak dopomohla k lepšej regenerácii a lepšiemu výkonu, ale až v následnom preteku (4).

Pri testovaní kompresných legín u šprintérov na 400m sa taktiež nezistil žiaden vplyv na výkon atlétov, aj keď vnímanie záťaže bolo nižšie v skupine, ktorá ich používala (5).

ZÁVER: NIE. Kompresné podkolienky nezlepšujú okamžitý výkon, ak sú používané počas športovej aktivity. K lepšiemu výkonu môže dochádzať počas športovej aktivity v následných dňoch, ak sú podkolienky nosené počas regenerácie. 

2. Znižujú prítomnosť laktátu vo svaloch?

Prítomnosť laktátu v svaloch počas športovej aktivity priamo ovplyvňuje výkon.

Pri porovnaní troch rôznych druhov kompresných podkolienok, ktoré sa odlišovali rozličným stupňom kompresie, počas testovacieho behu sa zistilo, že žiadne z nich neprispievajú k nižšej hladine laktátu ani k lepšiemu výkonu počas behu (6).

Pri testovaní profesionálnych bežcov na bežeckých pásoch počas 40-minútového behu sa taktiež nezistila znížená koncentrácia laktátu, ani vyššia výkonnosť pri použití kompresných podkolienok (7).

Počas testovania na cyklistickom ergometri paradoxne došlo k výraznému nárastu prítomnosti laktátu počas trvania fyzickej aktivity a k následnému poklesu laktátu až po fyzickej aktivite u športovcov, ktorí nosili pri teste kompresné podkolienky (8).

ZÁVER: NIE – ani omylom! Nosením kompresných podkolienok nedochádza k nižšej hladine laktátu počas fyzickej aktivity. 

3. Znižujú svalové otrasy a riziko poranenia svalov?

Dlhodobý vplyv otrasov na bežcov počas behu zvyšuje riziko zranenia.

40 bežcov bolo testovaných za použitia kompresných podkolienok a bez nich počas 3 týždňov. Počas behu boli v pravidelných intervaloch testovaní na vplyv otrasov (9).

Záverom bolo, že nosením podkolienok bol tento vplyv do značnej miery obmedzený a bežci sa tak počas behu cítili komfortnejšie.

Kompresné podkolienky preto pravdepodobne ochraňujú svaly pred otrasmi.

ZÁVER: ÁNO. Nosením podkolienok počas behu dochádza k miernejším otrasom svalov a znižujú tak riziko zranenia spôsobeného týmito otrasmi. 

4. Umožňujú kvalitnejší tréning?

Čo je vlastne “kvalitnejší tréning”?

Ja si pod tým predstavujem tréning, pri ktorom sa poriadne zapotím a dokážem pohybom aktivovať svaly tak, že ich budem cítiť aj nasledujúci deň.

Už subjektívne mám pocit, že toto je ovplyvniteľné zjavne inými faktormi ako nosením doplnkovej bežeckej výbavy.

Napriek tomu existuje vedecká štúdia, ktorá sa zameriava na kvalitu tréningu počas nosenia kompresných podkolienok z pohľadu aktivácie svalov (10).

Počas tohoto výskumu boli 11 trénovaným bežcom pred a po 15,6 km behu merané hodnoty maximálnej kontrakcie svalov (MVC – maximum voluntary contraction). To je hodnota, ktorá zaznamenáva maximálnu hodnotu sily vyprodukovanej svalmi počas cvičenia.

Rovnako bolo zaznamenávaný i stupeň okysličovania svalov pred a po tréningu.

Ani jedna zo skupín sa výraznejšie neodlišovala vo výsledkoch od druhej.

ZÁVER: NIE. Použitím kompresných podkolienok nedochádza ku kvalitnejšiemu tréningu v porovnaní s tréningom bez nich. 

5. Skracujú dobu svalovej regenerácie?

Je rozdiel medzi tým, či sa kompresné podkolienky nosia počas fyzickej aktivity, alebo až po nej.

Ak sa nosia pre potreby regenerácie až PO fyzickej aktivite, existuje viacero štúdií poukazujúcich na priaznivé účinky tejto regenerácie.

Ak počas fyzickej aktivity (opakované zoskoky z prekážky) došlo k svalovému zraneniu na dolnej končatine, kompresné podkolienky dopomohli k výrazne rýchlejšej regenerácii svalov v porovnaní so skupinou, ktorá regenerovala iba pasívne (11).

Podobné výsledky boli zistené i pri skupine maratónskych bežcov, ktorí nosili podkolienky počas 48 hodín po odbehnutí maratónu. V následnom teste na bežeckom páse 14 dní po maratóne dokázala pozorovaná skupina s kompresnými podkolienkami dosiahnuť lepšie výsledky v hodnotenom čase behu do vyčerpania i priemernej a maximálnej tepovej frekvencie počas behu. To znamená, že títo bežci dokázali lepšie zregenerovať v porovnaní s druhou skupinou bez podkolienok (12).

Podobne prispeli podkolienky k zlepšenému prietoku krvi v tepne dolnej končatine u atlétov, ktorí ich používali počas 12-minútovej regenerácie postojačky po 45-minútovom cvičení. Najhoršie výsledky zaznamenala pasívna regenerácia. Najlepšia však bola regenerácia so striedavo teplým a studeným kúpeľom (13).

ZÁVER: ÁNO. Pokiaľ sú nosené po fyzickej aktivite, kompresné podkolienky skutočne dopomáhajú k rýchlejšej regenerácii. 

6. Stabilizujú telesnú teplotu ako výhodu pri športe?

kŕče v lýtkachPokiaľ beháte v zime a vlhku tak je jasné, že kompresné podkolienky vás zahrejú, keďže je to vrstva oblečenia priamo na pokožke.

Je to však vždy výhoda?

Horšia termoregulácia spôsobená kompresnými podkolienkami má za následok zvýšenie teploty kože nielen v mieste dotyku s podkolienkou, ale i v iných miestach.

Dochádza tak k zníženiu teplotného rozdielu medzi vnútrom tela a pokožkou. Takéto zníženie rozdielu však môže mať negatívny vplyv na výkon a znamenať zvýšené riziko zranenia z prehriatia – v prípade dolnej končatiny najmä vznik kŕčov (14).

Ak teda mávate problémy s kŕčami pri behu, kompresné podkolienky pre vás budú zlou voľbou.

ZÁVER: ÁNO i NIE. Kompresné podkolienky skutočne stabilzujú telesnú teplotu, ale vzhľadom na vyššie riziko zranenia je to skôr nevýhoda ako výhoda. 

7. Predchádzajú vzniku opuchov?

Kompresné podkolienky prispievajú k menším opuchom na nohách.

Pri výskume počas, ktorého bežci nosili podkolienku počas 10 km behu iba na jednej nohe, vedci dospeli k záverom, že nosenie podkolienok prispieva k menšiemu nárastu objemu nohy (15).

V čase priamo po behu bol tento efekt najvýraznejší. Postupom času – pri meraní 5 minút a 30 minút po behu – sa však rozdiely vyrovnávali.

K podobným záverom vedci dospeli i pri skúmaní efektu použitia kompresných podkolienok na zmeny objemu nôh po chôdzi na bežeckom páse po dobu 30 minút, pričom raz použili podkolienky a raz nie (16).

ZÁVER: ÁNO. Kompresné podkolienky prispievajú k menšiemu opuchu nôh, ak sú nosené počas cvičenia. 

Záver

Na záver potrebujeme odpovedať na otázku z nadpisu.

Sú teda kompresné podkolienky pri športe vhodné?

Závisí to od toho, čo od nich očakávate.

Neverte však všetkým tvrdeniam, ktoré sa o nich dočítate na stránkach mnohých e-shopov.

Ak chcete zlepšiť svoj výkon, znížiť laktát, trénovať kvalitnejšie alebo máte problémy s kŕčmi v lýtkach, odpoveď je NIE.

Ak však chcete predísť opuchom nôh, prekážajú vám pri športe otrasy svalov alebo chcete lepšie zregenerovať svaly pred ďalším tréningom (pričom ich použijete po tréningu), vtedy je odpoveď na otázku ÁNO.

 

POST REPLY

1 + 2 =